Algemene voorwaarden E-Products Europe BVBA

 

Algemene voorwaarden van E-Woodproducts.be, onderdeel van bedrijfsnaam BVBA E-Products Europe, gevestigd te Gent (Patijntjestraat 107). 

 

Versie geldig vanaf 30-12-2019

.

Hoe kunt uw houten tuinmeubelen onderhouden:

De overgrote meerderheid van de aangeboden producten zijn geïmpregneerd. Op elke productfiche kunt u nalezen of het product al dan niet geïmpregneerd is. Indien een product geïmpregneerd is, betekent dit dat het hout behandeld is tegen rotten, schimmels en insecten. Wij adviseren om alle aangekochte tuinmeubelen, ook al zijn deze behandeld (geïmpregneerd), extra te behandelen met houtolie, en dit om de duurzaamheid van het product te verhogen. 

U kunt deze houten tuinmeubelen het ganse jaar buiten laten staan. Na een verloop van tijd zal het hout, door de weersomstandigheden en het UV-licht, verkleuren. Het hout zal een lichte grijstint krijgen. Door de natuurlijke werking van hout, zal deze uitzetten en krimpen, waardoor er een speling kan ontstaan in de constructie van de tafel of bank. Wij adviseren om na de winterperiode uw tuinmeubelen terug aan te schroeven. 
 

1. Prijzen en betaling

 

- Al onze prijzen zijn netto incl. BTW en uitgedrukt in Euro’s, exclusief leverings- en montagekosten.

- De betaling bij aflevering geschiedt altijd a) vooraf per bankoverschrijving, b) ter plaatse met papieren eco-cheques, c) ter plaatse met papieren eco-cheques en cash geld, of d) online via VISA of MASTERCARD.

 

2. Levering

 

- De klant wordt altijd schriftelijk, telefonisch en/of per e-mail geïnformeerd omtrent de stand van zaken van bestelde of te leveren goederen.

- Alle verzendtarieven zijn geldig in België. E-Products Europe BVBA behoudt zich het recht om de levering te weigeren op basis van ordergrootte en/of geografische ligging.

- Het lossen van de goederen geschiedt enkel op de begane grond naast onze bestelwagen of aanhangwagen. De klant helpt de chauffeur even mee om het product op de juiste plaats te zetten.

- De geleverde goederen blijven ten allen tijde eigendom van E-Products BVBA zolang deze niet zijn betaald.

- De genoemde levertijden zijn circa levertijden. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de levertijd de grens van 30 dagen overschrijdt.

- Bij het aftekenen van de leverbon gaat u akkoord met de goede kwaliteit van de geleverde goederen. Indien u niet akkoord bent met de kwaliteit kunt u dit noteren op de leverbon, waarna wij deze zo spoedig mogelijk zullen oplossen.

 

3. Factuur

 

- Binnen de 10 werkdagen ontvangt de klant, ofwel schriftelijk ofwel via e-mail, de factuur.

 

4. Garantie

 

- E-Products Europe BVBA garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde producten gedurende 2 jaar, vanaf de afleverdatum bij de eindgebruiker (aankoopbewijs met datum vereist), op fabricage, materiaal-, of constructiefouten.
 
Uitgezonderd zijn:

> Gebreken veroorzaakt door ondeskundige montage of plaatsing;
> Normale slijtage;
> Gebreken veroorzaakt door onjuist of nalatig onderhoud;
Gebreken veroorzaakt door verkeerd gebruik of vandalisme;
Reparaties uitgevoerd door derden;
> aangebrachte bewerkingen aan het product door de klant

 

5. Schade of ontbrekende stukken

 

- De klant heeft tot 48 uur na levering de tijd om eventuele schade of ontbrekende stukken te rapporteren aan E-Products Europe BVBA. Deze laatste zorgt voor de nodige vervangstukken en levert deze op eigen kosten bij de klant.

- E-Products Europe BVBA is alleen aansprakelijk voor schade aan de goederen indien deze in eigen beheer levert aan de klant. Het transport door de klant zelf of in opdracht van de klant door derden, is voor eigen risico. Alle goederen worden voor ieder transport door E-Products Europe BVBA grondig geïnspecteerd.

- E-Products Europe BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er een letsel ontstaat door onjuist gebruik van de gekochte goederen

- Verzendkosten verbonden aan het retourneren van een product komen voor rekening van de klant.
 

6. Teruggavebeleid

 

- U hebt het recht ons te laten weten dat je afziet van je aankoop bij bestelling. Zonder reden en zonder kosten, binnen 14 dagen. De termijn van 14 kalenderdagen laat je toe het gekochte artikel te beoordelen en te inspecteren zoals in een winkel. In die tijd moet je het gekochte artikel met de nodige zorg hanteren. Je mag het artikel slechts uitpakken voor zover het noodzakelijk is om je inspectierecht uit te oefenen. Het gekochte artikel mag alleen in de originele staat worden geretourneerd.
 

7. Retourneren

 

U hebt als consument het recht om uw bestelde artikel(s) binnen 30 dagen zonder opgave van reden te retourneren. U betaalt als consument deze verzendkosten.
De extra verzendkosten voor een eventuele snellere levering zullen niet worden terugbetaald

U kunt dit opsturen naar ons adres: BVBA E-Products Europe, Hannaerden 1A, 9280 Lebbeke.

Gelieve het product te verpakken in karton.

Nadat wij het product terug hebben ontvangen, storten wij uw geld binnen een periode van 5 werkdagen terug. Bezorg ons via e-mail (contact ad e-woodproducts punt be) uw IBAN-nummer.

Wij kunnen uw bestelling ook zelf bij u komen ophalen. Hiervoor hanteren wij een standaardtarief van 50 euro (btw excl.)

 

8. Factuurvoorwaarden

 

Facturen zijn betaalbaar op de vermelde vervaldag op bankrekening van E-Products Europe bvba, zoals opgegeven op de factuur. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele en moratoire intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand.

Elke laattijdige betaling door de klant geeft E-Products Europe bvba tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen, van 15% van de factuurbedragen, met een minimum van 40 EUR en een maximum van 2.500 EUR, dit ter dekking van de administratieve kosten van E-Products Europe bvba.

Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders en advocatenkosten ( rechtsplegingsvergoeding ), worden doorgerekend aan de klant. Het niet betalen van één factuur op de vervaldag, maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.
 

9. Eigendomsvoorbehoud

 

Alle goederen blijven eigendom van E-Products Europe bvba en opeisbaar tot integrale betaling van de factuur is voldaan door de koper.

Bij betwisting zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken van Gent bevoegd.
 

10. Bestelling

 

- De klant erkent bij het plaatsen van de bestelling de algemene voorwaarden te hebben ingezien.
E-Products Europe BVBA behoudt zich het recht om de bestelling te weigeren, om welke reden dan ook. In dit geval wordt het totale aankoopbedrag teruggestort aan de klant.